Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Op dit moment wordt er nog nagedacht over het invullen van de vacature voor de penningmeester en een bestuurslid algemene zaken.

Naam

Functie

E-mailadres

J. J. De Vries

Voorzitter

bestuur@desnoek.nl

Chris Krediet

Secretaris

bestuur@desnoek.nl

Vacant

Penningmeester

Jeugdzaken

jeugdcommissie@desnoek.nl

Ronald Hoitinga

Wedstrijdzaken

wedstrijdcommissie@desnoek.nl

H. R. De Vries

Ledenadministratie

bestuur@desnoek.nl

Vacant

Algemene zaken