Commissie van beroep

Een hele enkele keer komt het voor dat het bestuur leden berispt of een straf oplegt. ‘De Commissie van Beroep’ heeft de taak eventuele bezwaren of beroepen van leden tegen de uitspraak van het bestuur te behandelen.

De commissie bestaat uit drie leden en een reservelid en kan door het bestuur ingeschakeld worden als dit wenselijk of noodzakelijk geacht wordt. Benoeming van leden van deze commissie gebeurt door de ledenvergadering.

De leden van de ‘Commissie van Beroep’ zijn op dit moment:
  • Dhr. Menno de Koe
  • Dhr. Henk Seefat
  • Dhr. Harm Smit
  • Dhr. Piet Veurman (reserve)

Deze leden zijn in 2018 op de algemene ledenvergadering gekozen en geïnstalleerd voor een periode van 6 jaar.