Kascontrole commissie

In april legt het bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering over het gevoerde beleid. Hierbij speelt de kascontrole een belangrijke rol.