Goede vangsten tijdens onze 55+wedstrijd op 18 april.

Afgelopen dinsdag 18 april was onze jaarlijkse 55+ wedstrijd op het wedstrijdparcours aan de Helomavaart.

Voor deze wedstrijd hadden zich 100 vissers ingeschreven (24 vaste stok en 76 vrije hengel).

De loting was tussen 6:30 en 7:30 in het Polderhuus te Munnekeburen.

Na de loting werd iedereen welkom geheten door onze vaste spreker Jac. Booij en mocht men naar het wedstrijdparcours vertrekken.

In totaal waren er 4 vakken (3 vrije hengel en 1 vaste stok). 

De wedstrijd duurde van 9:00 tot 14:00.

Tijdens de wedstrijd stond er een stevige noordoosten wind die het er allemaal niet makkelijker op maakte.

Ondanks dat waren de vangsten zeer goed in elk vak.

Na afloop gingen de vissers weer terug naar het Polderhuus.

De vrijwilligers van het Polderhuus voorzagen iedereen die dat wou van een hapje en een drankje.

De vak winnaars: Vrije hengel/  Vak A /Harry Hup 11050, Vak B /Johny Vrind 16020 en Vak C /Henk Veenstra 20920 Vaste Stok/ Vak D /Rob Golstein 9165.

Voor de totale uitslag van de winnaars in elk vak klik hier.

Alle winnaars kregen een pakket met vlees van slagerij Hoeksma in Wolvega.

We kunnen weer terug zien op een geslaagde wedstrijd, dit dankzij een groot aantal vrijwilligers die altijd voor ons klaar staan. Hartelijk dank hiervoor.

Onze eerst volgende open wedstrijd is op 21 oktober. De inschrijving hiervan zal medio juli van start gaan.

De Wedstrijdcommissie