Ledenvergadering tot nader order uitgesteld

In verband met de richtlijnen rond de aanpak van het Coronavirus heeft het bestuur besloten de algemene ledenvergadering die gepland stond voor vrijdag 24 april 2020 uit te stellen.

Plan is nu om de reguliere ledenvergadering na de zomervakantie te plannen. Zodra hierover meer bekend is worden de leden hierover geïnformeerd via Fisk & Wetter

Indien er eerder nieuws is over de ontwikkelingen rond het COVID-19 (Corona) virus zullen we hier uiteraard ook melding van maken via de website.